FACEBOOK CỦA BẠN BẮT BUỘC PHẢI TUÂN THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU NẾU QUYẾT ĐỊNH LÀM KINH DOANH ONLINE

1. Phải là facebook chính chủ: Không một ai dám làm ăn, chuyển khoản hay giao dịch với một người mà họ không biết đó là ai. Bấm vô facebook … Read More