Các món uống ngon

Lichi Yoghurt

Ingredients
– 25ml syrup Monin Lichi
– 60ml Yoghurt long thành
– 45ml Fresh Milk
cách làm:
Method: Shake all ingredients with ice.
Glass: Tall glass.
Garnish: Whipping Cream.

Passion kiwi Yoghurt

Ingredients
– 15ml Monin passion syrup
– 15ml Monin Kiwi syrup
– 60ml Yoghurt long thành
– 45ml Fresh Milk
cách làm:
Method: Shake all ingredients with ice.
Glass: Tall glass.
Garnish: Whipping Cream.

Kiwi Yoghurt Blend

Ingredients
– 30ml Monin kiwi puree
– 20ml orange juice
– 60ml Yoghurt
– 60ml Fresh Milk
– 20g frappu powder
-Cách làm:
Method: blend all ingredients with ice.
Glass: Tall glass.
Garnish: Whipping Cream.

Berry Yoghurt Blend

Ingredients
– 30ml Monin Strawberry puree
– ½ banana fruit
– 60ml Yoghurt
– 60ml Fresh Milk
– 20g frappu powder
– Cách làm:
Method: blend all ingredients with ice.
Glass: Tall glass.
Garnish: Whipping Cream.

Lần sau mình sẽ bổ sung thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *